UB Vice President for Research and Economic Development markup
Wenyao Xu UB Profile
Computer Science and Engineering
Associate Professor
330 Davis Hall
Amherst NY 14260
716-645-4748
Export
Publication Types
Co-Authors
  • More Coauthors +
 
Authors: Hawkar Oagaz, Anurag Sable, Min-Hyung Choi, Wenyao Xu, Feng Lin
Proceedings-article: 2018 IEEE 15th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2018
Authors: Wenjun Jiang, Qi Li, Lu Su, Chenglin Miao, Quanquan Gu, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2018 IEEE 38th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), 2018
Authors: Zhisheng Yan, Chen Song, Feng Lin, Wenyao Xu
Proceedings-article: Proceedings of the 19th International Workshop on Mobile Computing Systems & Applications - HotMobile '18, 2018
Authors: Zhuolin Yang, Chen Song, Feng Lin, Jeanne Langan, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Internet of Things Journal, pp. 1-1, 2018
Authors: Yao Guo, Yuan Zhang, Md Mursalin, Wenyao Xu, Benny Lo
Proceedings-article: 2018 IEEE 15th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2018
Authors: Zhengxiong Li, Michael Brown, Junqi Wu, Chen Song, Feng Lin, Jeanne Langan, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2018 IEEE 15th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2018
Authors: Tri Vu, Hoan Tran, Chen Song, Feng Lin, Jeanne Langan, Lora Cavuoto, Susan H. Brown, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2018 IEEE 15th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2018
Authors: Jerry Ajay, Chen Song, Aosen Wang, Jeanne Langan, Zhinan Li, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2018 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI), 2018
Authors: Xiaowei Xu, Feng Lin, Wenyao Xu, Xinwei Yao, Yiyu Shi, Dewen Zeng, Yu Hu
Journal-article: IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, pp. 1-1, 2018
Authors: Yingxiao Wu, Zhuolin Yang, Feng Lin, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Sensors Journal, vol. 18, pp. 5515-5521, 2018
Authors: Chen Song, Aosen Wang, Feng Lin, Jian Xiao, Xinwei Yao, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, vol. 8, pp. 201-210, 2018
Authors: Xiaowei Xu, Feng Lin, Aosen Wang, Xinwei Yao, Qing Lu, Wenyao Xu, Yiyu Shi, Yu Hu
Journal-article: IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 37, pp. 729-741, 2018
Authors: Chen Song, Aosen Wang, Feng Lin, Mohammadnabi Asmani, Ruogang Zhao, Zhanpeng Jin, Jian Xiao, Wenyao Xu
PubMedId: 29505400
Journal Article: IEEE journal of biomedical and health informatics, vol. 22, 2018
Authors: Xiaowei Xu, Dewen Zeng, Wenyao Xu, Yiyu Shi, Yu Hu
Proceedings-article: Proceedings of the 54th Annual Design Automation Conference 2017 on - DAC '17, 2017
Authors: Tri Vu, Hoan Tran, Feng Lin, Jeanne Langan, Lora Cavuoto, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2017 IEEE/ACM International Conference on Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies (CHASE), 2017
Authors: Aosen Wang, Chi Zhou, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2017 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2017
Authors: Chen Song, Aosen Wang, Feng Lin, Ruogang Zhao, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2017 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI), 2017
Authors: Xiaoliang Wang, Wenyao Xu, Zhanpeng Jin
Proceedings-article: 2017 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI), 2017
Authors: Hang Ye, Chi Zhou, Wenyao Xu
Journal-article: Journal of Manufacturing Science and Engineering, vol. 139, pp. 071006, 2017
Authors: Long Jiang, Hang Ye, Chi Zhou, Shikui Chen, Wenyao Xu
Proceedings-article: Volume 4: Bio and Sustainable Manufacturing, 2017
Authors: Zhuolin Yang, Chen Song, Feng Lin, Jeanne Langan, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2017 IEEE/ACM International Conference on Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies (CHASE), 2017
Authors: Jian Xiao, Xiang Zou, Wenyao Xu
Journal-article: Sensors, vol. 17, pp. 2207, 2017
Authors: Jiawei Cui, Jia Chen, Guanzhou Qu, James Starkman, Xiao Zeng, Elizabeth Madigan, Miriam Pekarek, Wenyao Xu, Ming-Chun Huang
Journal-article: Smart Health, vol. 3-4, pp. 27-38, 2017
Authors: Feng Lin, Chen Song, Xiaowei Xu, Lora Cavuoto, Wenyao Xu
Journal-article: Smart Health, vol. 1-2, pp. 77-92, 2017
Authors: Feng Lin, Aosen Wang, Lora Cavuoto, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 21, pp. 682-695, 2017
Authors: Tri Vu, Feng Lin, Nabil Alshurafa, Wenyao Xu
Journal-article: Computers, vol. 6, pp. 4, 2017
Authors: Feng Lin, Yan Zhuang, Chen Song, Aosen Wang, Yiran Li, Changzhan Gu, Changzhi Li, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 11, pp. 189-202, 2017
Authors: Tsz-Ho Kwok, Hang Ye, Yong Chen, Chi Zhou, Wenyao Xu
Journal-article: Journal of Computing and Information Science in Engineering, vol. 17, pp. 021009, 2017
Authors: Jessica Castner, Karen Klingman, Suzanne Sullivan, Wenyao Xu, Albert Titus
PubMedId: 26709078
Journal-article: The Lancet Respiratory Medicine, vol. 4, pp. 102-103, 2016
Authors: Chen Song, Aosen Wang, Kui Ren, Wenyao Xu
Proceedings-article: IEEE INFOCOM 2016 - The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications, 2016
Authors: Ming-Chun Huang, Jason J. Liu, Wenyao Xu, Changzhan Gu, Changzhi Li, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, pp. 352-363, 2016
Authors: Aosen Wang, Feng Lin, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, pp. 579-592, 2016
Authors: Xiaowei Xu, Feng Lin, Aosen Wang, Yu Hu, Ming-Chun Huang, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, pp. 1023-1035, 2016
Authors: Feng Lin, Aosen Wang, Yan Zhuang, Machiko R. Tomita, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12, pp. 2281-2291, 2016
Authors: Wenyao Xu, Yan Zhuang, Xi Long, Yingxiao Wu, Feng Lin
Journal-article: International Journal of Biometrics, vol. 8, pp. 275, 2016
Authors: Fan Yang, Feng Lin, Chen Song, Chi Zhou, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC), 2016
Authors: Aosen Wang, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: Proceedings of the 2016 International Symposium on Low Power Electronics and Design - ISLPED '16, 2016
Authors: Feng Lin, Chen Song, Xiaowei Xu, Lora Cavuoto, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE First International Conference on Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies (CHASE), 2016
Authors: Feng Lin, Xiaowei Xu, Aosen Wang, Lora Cavuoto, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), 2016
Authors: Chen Song, Aosen Wang, Kathy Doody, Michelle Hartley-McAndrew, Jana Mertz, Feng Lin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), 2016
Authors: Kun Woo Cho, Feng Lin, Chen Song, Xiaowei Xu, Fuxing Gu, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE International Conference on Identity, Security and Behavior Analysis (ISBA), 2016
Authors: Yan Zhuang, Chen Song, Feng Lin, Yiran Li, Changzhi Li, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS), 2016
Authors: Matthew Stafford, Feng Lin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2016 IEEE First International Conference on Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies (CHASE), 2016
Authors: Aosen Wang, Feng Lin, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12, pp. 15-27, 2016
Authors: Yin Bi, Mingsong Lv, Chen Song, Wenyao Xu, Nan Guan, Wang Yi
Journal-article: IEEE Sensors Journal, vol. 16, pp. 806-816, 2016
Authors: Yuju Lee, Ming-Chun Huang, Xiaoyi Zhang, Wenyao Xu
Journal-article: IEEE Intelligent Systems, vol. 30, pp. 23-30, 2015
Authors: Nabil Alshurafa, Jo-Ann Eastwood, Suneil Nyamathi, Jason J. Liu, Wenyao Xu, Hassan Ghasemzadeh, Mohammad Pourhomayoun, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 19, pp. 57-63, 2015
Authors: Yingxiao Wu, Wenyao Xu, Jason J. Liu, Ming-Chun Huang, Shuang Luan, Yuju Lee
Journal-article: IEEE Sensors Journal, vol. 15, pp. 2335-2343, 2015
Authors: Aosen Wang, Wenyao Xu, Zhanpeng Jin, Fang Gong
Journal-article: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 62, pp. 104-108, 2015
Authors: Qiong Gui, Zhanpeng Jin, Maria V. Ruiz Blondet, Sarah Laszlo, Wenyao Xu
Proceedings-article: IEEE International Conference on Identity, Security and Behavior Analysis (ISBA 2015), 2015
Authors: Aosen Wang, Zhanpeng Jin, Chen Song, Wenyao Xu
Proceedings-article: Proceedings of the 52nd Annual Design Automation Conference on - DAC '15, 2015
Authors: Aosen Wang, Chen Song, Xiaowei Xu, Feng Lin, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2015 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 2015
Authors: Xiaowei Xu, Feng Lin, Aosen Wang, Chen Song, Yu Hu, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2015 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 2015
Authors: Xiaowei Jia, Aosen Wang, Xiaoyi Li, Guangxu Xun, Wenyao Xu, Aidong Zhang
Proceedings-article: 2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2015
Authors: Qiong Gui, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu, Maria V. Ruiz-Blondet, Sarah Laszlo
Proceedings-article: 2015 IEEE Signal Processing in Medicine and Biology Symposium (SPMB), 2015
Authors: Jason J. Liu, Ming-Chun Huang, Wenyao Xu, Xiaoyi Zhang, Luke Stevens, Nabil Alshurafa, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 19, pp. 1682-1688, 2015
Authors: Hao Lin, Wenyao Xu, Nan Guan, Dong Ji, Yangjie Wei, Wang Yi
Journal-article: IEEE Intelligent Systems, vol. 30, pp. 38-48, 2015
Authors: Lerong Cheng, Wenyao Xu, Fengbo Ren, Fang Gong, Puneet Gupta, Lei He
Journal-article: Integration, the VLSI Journal, vol. 47, pp. 487-498, 2014
Authors: Fengbo Ren, Chenxin Zhang, Liang Liu, Wenyao Xu, Viktor Owall, Dejan Markovic
Journal-article: IEEE Embedded Systems Letters, vol. 6, pp. 73-76, 2014
Authors: Nabil Alshurafa, JoAnn Eastwood, Suneil Nyamathi, Wenyao Xu, Jason J. Liu, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: Proceedings of the 7th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments - PETRA '14, 2014
Authors: Yin Bi, Wenyao Xu, Nan Guan, Yangjie Wei, Wang Yi
Proceedings-article: Proceedings of the 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, 2014
Authors: Zhinan Li, Anpeng Huang, Wenyao Xu, Wei Hu, Linzhen Xie
Proceedings-article: 2014 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2014
Authors: Aosen Wang, Chen Song, Wenyao Xu
Proceedings-article: International Green Computing Conference, 2014
Authors: Qiong Gui, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2014 IEEE Signal Processing in Medicine and Biology Symposium (SPMB), 2014
Authors: Qiong Gui, Zhanpeng Jin, Wenyao Xu
Proceedings-article: 2014 IEEE Signal Processing in Medicine and Biology Symposium (SPMB), 2014
Authors: Lauren Samy, Ming-Chun Huang, Jason J. Liu, Wenyao Xu, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Sensors Journal, vol. 14, pp. 2092-2101, 2014
Authors: Nabil Alshurafa, Wenyao Xu, Jason J. Liu, Ming-Chun Huang, Bobak Mortazavi, Christian K. Roberts, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 18, pp. 1636-1646, 2014
Authors: Jason J. Liu, Wenyao Xu, Ming-Chun Huang, Nabil Alshurafa, Majid Sarrafzadeh, Nitin Raut, Behrooz Yadegar
Journal-article: Pervasive and Mobile Computing, vol. 10, pp. 34-50, 2014
Authors: Changzhan Gu, Wenyao Xu, Guochao Wang, Takao Inoue, Jennifer A. Rice, Lixin Ran, Changzhi Li
Journal-article: IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 24, pp. 899-901, 2014
Authors: Anpeng Huang, Wenyao Xu, Zhinan Li, Linzhen Xie, Majid Sarrafzadeh, Xiaoming Li, Jason Cong
Journal-article: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 18, pp. 1581-1589, 2014
Authors: Jason J. Liu, Ming-Chun Huang, Wenyao Xu, Nabil Alshurafa, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: 2013 IEEE International Conference on Body Sensor Networks, 2013
Authors: Nabil Alshurafa, Wenyao Xu, Jason J. Liu, Ming-Chun Huang, Bobak Mortazavi, Majid Sarrafzadeh, Christian Roberts
Proceedings-article: 2013 IEEE International Conference on Body Sensor Networks, 2013
Authors: Ming-Chun Huang, Wenyao Xu, Jason Liu, Lauren Samy, Amir Vajid, Nabil Alshurafa, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: Proceedings of the 6th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments - PETRA '13, 2013
Authors: Ming-Chun Huang, Wenyao Xu, Jason J. Liu, Yi Su, Lei He, Majid Sarrafzadeh
Book-chapter: Lecture Notes in Computer Science, pp. 29-38, 2013
Authors: Xiaoyi Zhang, Wenyao Xu, Ming-Chun Huang, Navid Amini, Fengbo Ren
Proceedings-article: Proceedings of the 8th International Conference on Body Area Networks, 2013
Authors: Xiaoyi Zhang, Ming-Chun Huang, Fengbo Ren Ren, Wenyao Xu, Nan Guan, Wang Yi
Proceedings-article: Proceedings of the 8th International Conference on Body Area Networks, 2013
Authors: F. Ren, W. Xu, D. Markovi??
Journal-article: Electronics Letters, vol. 49, pp. 1440-1441, 2013
Authors: Wenyao Xu, Ming-Chun Huang, Navid Amini, Lei He, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Sensors Journal, vol. 13, pp. 3926-3934, 2013
Authors: Lerong Cheng, Wenyao Xu, Fang Gong, Yan Lin, Ho-Yan Wong, Lei He
Journal-article: ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems, vol. 5, pp. 1-19, 2012
Authors: Ming-Chun Huang, Wenyao Xu, Yi Su, Belinda Lange, Chien-Yen Chang, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: Proceedings of the 5th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments - PETRA '12, 2012
Authors: Zhinan Li, Wenyao Xu, Anpeng Huang, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: 2012 Ninth International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, 2012
Authors: Wenyao Xu, Mi Zhang, Alexander A. Sawchuk, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: 2012 Ninth International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, 2012
Authors: W. Xu, C. Gu, C. Li, M. Sarrafzadeh
Journal-article: Electronics Letters, vol. 48, pp. 1428, 2012
Authors: Navid Amini, Alireza Vahdatpour, Wenyao Xu, Mario Gerla, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: Computer Communications, vol. 35, pp. 207-220, 2012
Authors: Wenyao Xu, Zhinan Li, Ming-Chun Huang, Navid Amini, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: 2011 International Conference on Body Sensor Networks, 2011
Authors: Navid Amini, Majid Sarrafzadeh, Alireza Vahdatpour, Wenyao Xu
Journal-article: Pervasive and Mobile Computing, vol. 7, pp. 746-760, 2011
Authors: Wenyao Xu, Jia Wang, Yu Hu, Ju-Yueh Lee, Fang Gong, Lei He, Majid Sarrafzadeh
Journal-article: IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 58, pp. 1372-1381, 2011
Authors: Ming-Chun Huang, Ethan Chen, Wenyao Xu, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: Proceedings of the 2nd Conference on Wireless Health - WH '11, 2011
Authors: Mahsan Rofouei, Wenyao Xu, Majid Sarrafzadeh
Proceedings-article: 2010 IEEE Conference on Multisensor Fusion and Integration, 2010
Authors: Nan Guan, Qingxu Deng, Zonghua Gu, Wenyao Xu, Ge Yu
Journal-article: ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems, vol. 13, pp. 1-43, 2008
Presented by CUBS © 2023