UB Vice President for Research and Economic Development markup
Zhen Yan UB Profile
Physiology and Biophysics
SUNY Distinguished Professor
124 Sherman Hall
Buffalo NY 14214
716-829-3058
Export
Publication Types
Co-Authors
  • More Coauthors +
 
Authors: Freddy Zhang, Benjamin Rein, Ping Zhong, Treefa Shwani, Megan Conrow-Graham, Zi-Jun Wang, Zhen Yan
PubMedId: 33542189
1: Translational psychiatry, vol. 11, 2020
Authors: Qing Cao, Wei Wang, Jamal B Williams, Fengwei Yang, Zi-Jun Wang, Zhen Yan
PubMedId: 33298440
1: Science advances, vol. 6, 2020
Authors: Jing Wei, Jia Cheng, Nicholas J Waddell, Zi-Jun Wang, Xiaodong Pang, Qing Cao, Aiyi Liu, Javed M Chitaman, Kristen Abreu, Rahul Singh Jasrotia, Lara J Duffney, Jinfeng Zhang, David M Dietz, Jian Feng, Zhen Yan
PubMedId: 33230530
1: Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 2020
Authors: Bo Li, Houbo Jiang, Hong Li, Boyang Zhang, Malcolm Slaughter, Zhen Yan, Jian Feng
PubMedId: 33070653
1: Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), vol. 246, 2020
Authors: Benjamin Rein, Zhen Yan
PubMedId: 32993859
1: Trends in neurosciences, vol. 43, 2020
Authors: Benjamin Rein, Kaijie Ma, Zhen Yan
PubMedId: 32895524
1: Nature protocols, vol. 15, 2020
Authors: Ashley E Lepack, Craig T Werner, Andrew F Stewart, Sasha L Fulton, Ping Zhong, Lorna A Farrelly, Alexander C W Smith, Aarthi Ramakrishnan, Yang Lyu, Ryan M Bastle, Jennifer A Martin, Swarup Mitra, Richard M O'Connor, Zi-Jun Wang, Henrik Molina, Gustavo Turecki, Li Shen, Zhen Yan, Erin S Calipari, David M Dietz, Paul J Kenny, Ian Maze
PubMedId: 32273471
1: Science (New York, N.Y.), vol. 368, 2019
Authors: Ping Zhong, Luye Qin, Zhen Yan
PubMedId: 32236403
1: Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), vol. 30, 2019
Authors: Benjamin Rein, Tao Tan, Fengwei Yang, Wei Wang, Jamal Williams, Freddy Zhang, Alea Mills, Zhen Yan
PubMedId: 32099100
1: Molecular psychiatry, 2019
Authors: Benjamin Rein, Zhen Yan, Zi-Jun Wang
PubMedId: 31602784
1: Genes, brain, and behavior, vol. 19, 2019
Authors: Zi-Jun Wang, Ping Zhong, Kaijie Ma, Ji-Seon Seo, Fengwei Yang, Zihua Hu, Freddy Zhang, Lin Lin, Jie Wang, Tao Liu, Emmanuel Matas, Paul Greengard, Zhen Yan
PubMedId: 31520066
1: Molecular psychiatry, 2019
Authors: Jennifer A Martin, Craig T Werner, Swarup Mitra, Ping Zhong, Zi-Jun Wang, Pedro H Gobira, Andrew F Stewart, Jay Zhang, Kyra Erias, Justin N Siemian, Devin Hagarty, Lauren E Mueller, Rachael L Neve, Jun-Xu Li, Ramesh Chandra, Karen C Dietz, Mary Kay Lobo, Amy M Gancarz, Zhen Yan, David M Dietz
PubMedId: 31515501
1: Nature communications, vol. 10, 2019
Authors: Maximiliano Rapanelli, Tao Tan, Wei Wang, Xue Wang, Zi-Jun Wang, Ping Zhong, Luciana Frick, Luye Qin, Kaijie Ma, Jun Qu, Zhen Yan
PubMedId: 31455858
1: Molecular psychiatry, 2019
Authors: Xiao-Jiao Xiang, Li Song, Xiao-Juan Deng, Ying Tang, Zhuo Min, Biao Luo, Qi-Xin Wen, Kun-Yi Li, Jian Chen, Yuan-Lin Ma, Bing-Lin Zhu, Zhen Yan, Guo-Jun Chen
PubMedId: 31078523
1: Experimental neurology, vol. 318, 2019
Authors: Luye Qin, Kaijie Ma, Zi-Jun Wang, Zihua Hu, Emmanuel Matas, Jing Wei, Zhen Yan
PubMedId: 29531362
Journal-article: Nature Neuroscience, vol. 21, pp. 564-575, 2018
Authors: Zhen Yan
Journal-article: Biological Psychiatry, vol. 83, pp. S103, 2018
Authors: Jie Yang, Yan Long, De-Mei Xu, Bing-Lin Zhu, Xiao-Juan Deng, Zhen Yan, Fei Sun, Guo-Jun Chen
PubMedId: 31399937
1: Journal of molecular neuroscience : MN, vol. 69, 2018
Authors: Luye Qin, Kaijie Ma, Zhen Yan
PubMedId: 31247448
1: iScience, vol. 17, 2018
Authors: Junghee Jin, Dionnet L Bhatti, Ko-Woon Lee, Lucian Medrihan, Jia Cheng, Jing Wei, Ping Zhong, Zhen Yan, Cassandra Kooiker, Claire Song, Jung-Hyuck Ahn, Gerald J Obermair, Amy Lee, Jodi Gresack, Paul Greengard, Yong Kim
PubMedId: 30760886
1: Molecular psychiatry, vol. 25, 2018
Authors: Yan Zheng, Aiyi Liu, Zi-Jun Wang, Qing Cao, Wei Wang, Lin Lin, Kaijie Ma, Freddy Zhang, Jing Wei, Emmanuel Matas, Jia Cheng, Guo-Jun Chen, Xiaomin Wang, Zhen Yan
PubMedId: 30668640
1: Brain : a journal of neurology, vol. 142, 2018
Authors: Bing-Lin Zhu, Yan Long, Wei Luo, Zhen Yan, Yu-Jie Lai, Li-Ge Zhao, Wei-Hui Zhou, Yan-Jiang Wang, Lin-Lin Shen, Lu Liu, Xiao-Juan Deng, Xue-Feng Wang, Fei Sun, Guo-Jun Chen
PubMedId: 30596903
1: Brain : a journal of neurology, vol. 142, 2018
Authors: Tao Tan, Wei Wang, Jamal Williams, Kaijie Ma, Qing Cao, Zhen Yan
PubMedId: 30476265
1: Schizophrenia bulletin, vol. 45, 2018
Authors: Zhuo Min, Ying Tang, Xiao-Tong Hu, Bing-Lin Zhu, Yuan-Lin Ma, Jing-Si Zha, Xiao-Juan Deng, Zhen Yan, Guo-Jun Chen
PubMedId: 29942252
1: Frontiers in molecular neuroscience, vol. 11, 2018
Authors: Luye Qin, Kaijie Ma, Zi-Jun Wang, Zihua Hu, Emmanuel Matas, Jing Wei, Zhen Yan
PubMedId: 29872123
1: Nature neuroscience, vol. 21, 2018
Authors: Wei Wang, Benjamin Rein, Freddy Zhang, Tao Tan, Ping Zhong, Luye Qin, Zhen Yan
PubMedId: 29853627
1: The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, vol. 38, 2018
Authors: Kaijie Ma, Luye Qin, Emmanuel Matas, Lara J Duffney, Aiyi Liu, Zhen Yan
PubMedId: 29760409
1: Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, vol. 43, 2018
Authors: Ping Zhong, Zhixing Hu, Houbo Jiang, Zhen Yan, Jian Feng
PubMedId: 28467897
Journal-article: Cell Reports, vol. 19, pp. 1033-1044, 2017
Authors: J-S Seo, P Zhong, A Liu, Z Yan, P Greengard
Journal-article: Molecular Psychiatry, vol. 23, pp. 1113-1119, 2017
Authors: Jia Cheng, Aiyi Liu, Michael Y Shi, Zhen Yan
PubMedId: 28176786
Journal-article: Neuropsychopharmacology, vol. 42, pp. 2096-2104, 2017
Authors: Ying Tang, Zhuo Min, Xiao-Jiao Xiang, Lu Liu, Yuan-Lin Ma, Bing-Lin Zhu, Li Song, Jing Tang, Xiao-Juan Deng, Zhen Yan, Guo-Jun Chen
PubMedId: 29641978
1: Experimental neurology, vol. 305, 2017
Authors: Binglin Zhu, Lige Zhao, Dong Luo, Demei Xu, Tao Tan, Zhifang Dong, Ying Tang, Zhuo Min, Xiaojuan Deng, Fei Sun, Zhen Yan, Guojun Chen
PubMedId: 29302702
1: Cellular and molecular life sciences : CMLS, vol. 75, 2017
Authors: Eunice Y Yuen, Jing Wei, Zhen Yan
PubMedId: 29016816
1: The international journal of neuropsychopharmacology, vol. 20, 2017
Authors: J. Wei, Z. Xiong, J. B. Lee, J. Cheng, L. J. Duffney, E. Matas, Z. Yan
PubMedId: 26888924
Journal-article: Journal of Neuroscience, vol. 36, pp. 2119-2130, 2016
Authors: J-S Seo, J Wei, L Qin, Y Kim, Z Yan, P Greengard
Journal-article: Molecular Psychiatry, vol. 22, pp. 1440-1447, 2016
Authors: Jing Wei, Ping Zhong, Luye Qin, Tao Tan, Zhen Yan
PubMedId: 28498919
1: Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), vol. 28, 2016
Authors: Jie Yang, Ai-Yi Liu, Bo Tang, Dong Luo, Yu-Jie Lai, Bing-Lin Zhu, Xue-Feng Wang, Zhen Yan, Guo-Jun Chen
PubMedId: 28219337
1: BMC genomics, vol. 18, 2016
Authors: Zhen Yan, Eunjoon Kim, Dibyadeep Datta, David A Lewis, Scott H Soderling
PubMedId: 27911743
1: The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, vol. 36, 2016
Authors: Yulei Deng, Jing Wei, Jia Cheng, Ping Zhong, Zhe Xiong, Aiyi Liu, Lin Lin, Shengdi Chen, Zhen Yan
PubMedId: 27372643
1: Journal of Alzheimer's disease : JAD, vol. 53, 2016
Authors: Lara??J. Duffney, Ping Zhong, Jing Wei, Emmanuel Matas, Jia Cheng, Luye Qin, Kaijie Ma, David??M. Dietz, Yuji Kajiwara, Joseph??D. Buxbaum, Zhen Yan
Abstract: Haploinsufficiency of the Shank3 gene, which encodes a scaffolding protein at glutamatergic synapses, is a highly prevalent and penetrant risk factor for autism. Using combined behavioral, electrophysiological, biochemical, imaging, and molecular approaches, we find that Shank3-deficient mice exhibit autism-like social deficits and repetitive behaviors, as well as the significantly diminished NMDA receptor (NMDAR) synaptic function and synaptic distribution in prefrontal cortex. Concomitantly, Shank3-deficient mice have a marked loss of cortical actin filaments, which is associated with the reduced Rac1/PAK activity and increased activity of cofilin, the major actin depolymerizing factor. The social deficits and NMDAR hypofunction are rescued by inhibiting cofilin or activating Rac1 in Shank3-deficient mice and are induced by inhibiting PAK or Rac1 in wild-type mice. These results indicate that the aberrant regulation of synaptic actin filaments and loss of synaptic NMDARs contribute to the manifestation of autism-like phenotypes. Thus, targeting actin regulators provides a strategy for autism treatment.
PubMedId: 26027926
Journal-article: Cell Reports, vol. 11, pp. 1400-1413, 2015
Authors: Z Xu, H Jiang, P Zhong, Z Yan, S Chen, J Feng
Journal-article: Molecular Psychiatry, vol. 21, pp. 62-70, 2015
Authors: Houbo Jiang, Zhimin Xu, Ping Zhong, Yong Ren, Gaoyang Liang, Haley A. Schilling, Zihua Hu, Yi Zhang, Xiaomin Wang, Shengdi Chen, Zhen Yan, Jian Feng
PubMedId: 26639555
Journal-article: Nature Communications, vol. 6, 2015
Authors: Florian Plattner, Kanehiro Hayashi, Adan Hern??ndez, David R Benavides, Tara C Tassin, Chunfeng Tan, Jonathan Day, Maggy W Fina, Eunice Y Yuen, Zhen Yan, Matthew S Goldberg, Angus C Nairn, Paul Greengard, Eric J Nestler, Ronald Taussig, Akinori Nishi, Miles D Houslay, James A Bibb
PubMedId: 26192746
Journal-article: Nature Neuroscience, vol. 18, pp. 1094-1100, 2015
Authors: Luye Qin, Wenhua Liu, Kaijie Ma, Jing Wei, Ping Zhong, Kei Cho, Zhen Yan
PubMedId: 27475724
1: Neurobiology of disease, vol. 95, 2015
Authors: Ping Zhong, Wenhua Liu, Zhen Yan
PubMedId: 26541360
1: The Journal of physiology, vol. 594, 2015
Authors: Bo Tang, Dong Luo, Jie Yang, Xiao-Yan Xu, Bing-Lin Zhu, Xue-Feng Wang, Zhen Yan, Guo-Jun Chen
PubMedId: 26370265
1: Scientific reports, vol. 5, 2015
Authors: Eunice Y Yuen, Jing Wei, Zhen Yan
PubMedId: 26321384
1: The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, vol. 160, 2015
Authors: Zhixing Hu, Jiali Pu, Houbo Jiang, Ping Zhong, Jingxin Qiu, Feng Li, Xiaomin Wang, Baorong Zhang, Zhen Yan, Jian Feng
PubMedId: 26218671
1: Stem cells and development, vol. 24, 2015
Authors: Jia Cheng, Zhe Xiong, Lara J. Duffney, Jing Wei, Aiyi Liu, Sihang Liu, Guo-Jun Chen, Zhen Yan
PubMedId: 24832867
Journal-article: Biological Psychiatry, vol. 76, pp. 953-962, 2014
Authors: Ping Zhong, Zhen Yan
PubMedId: 25146372
Journal-article: Cerebral Cortex, vol. 26, pp. 180-191, 2014
Authors: Eunice Y Yuen, Luye Qin, Jing Wei, Wenhua Liu, Aiyi Liu, Zhen Yan
PubMedId: 25056951
1: The Journal of biological chemistry, vol. 289, 2014
Authors: Florian Plattner, Adan Hern??ndez, Tara??M. Kistler, Karine Pozo, Ping Zhong, Eunice??Y. Yuen, Chunfeng Tan, Ammar??H. Hawasli, Sam??F. Cooke, Akinori Nishi, Ailan Guo, Thorsten Wiederhold, Zhen Yan, James??A. Bibb
PubMedId: 24607229
Journal-article: Neuron, vol. 81, pp. 1070-1083, 2014
Authors: A. Hayashi-Takagi, Y. Araki, M. Nakamura, B. Vollrath, S. G. Duron, Z. Yan, H. Kasai, R. L. Huganir, D. A. Campbell, A. Sawa
Journal-article: Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 111, pp. 6461-6466, 2014
Authors: Qi Wang, Bing Xiao, Shuqin Cui, Hailong Song, Yanjing Qian, Lin Dong, Haiting An, Yanqiu Cui, Wenjing Zhang, Yi He, Jianliang Zhang, Jian Yang, Feilong Zhang, Guanzheng Hu, Xiaoli Gong, Zhen Yan, Yan Zheng, Xiaomin Wang
PubMedId: 25481013
1: Disease models & mechanisms, vol. 7, 2014
Authors: J Wei, E Y Yuen, W Liu, X Li, P Zhong, I N Karatsoreos, B S McEwen, Z Yan
Journal-article: Molecular Psychiatry, vol. 19, pp. 588-598, 2013
Authors: L. J. Duffney, J. Wei, J. Cheng, W. Liu, K. R. Smith, J. T. Kittler, Z. Yan
Journal-article: Journal of Neuroscience, vol. 33, pp. 15767-1577, 2013
Authors: Jia Cheng, Wenhua Liu, Lara J. Duffney, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 591, pp. 3935-3947, 2013
Authors: Guo-Jun Chen, Zhe Xiong, Zhen Yan
Journal-article: Molecular Neurodegeneration, vol. 8, pp. 3, 2013
Authors: Jing Wei, Nicholas M Graziane, Haitao Wang, Ping Zhong, Qi Wang, Wenhua Liu, Akiko Hayashi-Takagi, Carsten Korth, Akira Sawa, Nicholas J Brandon, Zhen Yan
PubMedId: 23906531
1: Biological psychiatry, vol. 75, 2013
Authors: Eunice??Y. Yuen, Jing Wei, Wenhua Liu, Ping Zhong, Xiangning Li, Zhen Yan
Journal-article: Neuron, vol. 73, pp. 962-977, 2012
Authors: Janine B. Lee, Jing Wei, Wenhua Liu, Jia Cheng, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 590, pp. 1535-1546, 2012
Authors: Eunice Y. Yuen, Jing Wei, Ping Zhong, Zhen Yan
Journal-article: Neurobiology of Disease, vol. 46, pp. 497-502, 2012
Authors: Wenhua Liu, Fei Dou, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: Neurobiology of Aging, vol. 32, pp. 1818-1826, 2011
Authors: Houbo Jiang, Yong Ren, Eunice Y Yuen, Ping Zhong, Mahboobe Ghaedi, Zhixing Hu, Gissou Azabdaftari, Kazuhiro Nakaso, Zhen Yan, Jian Feng
Abstract: Parkinson's disease (PD) is defined by the degeneration of nigral dopaminergic (DA) neurons and can be caused by monogenic mutations of genes such as parkin. The lack of phenotype in parkin knockout mice suggests that human nigral DA neurons have unique vulnerabilities. Here we generate induced pluripotent stem cells from normal subjects and PD patients with parkin mutations. We demonstrate that loss of parkin in human midbrain DA neurons greatly increases the transcription of monoamine oxidases and oxidative stress, significantly reduces DA uptake and increases spontaneous DA release. Lentiviral expression of parkin, but not its PD-linked mutant, rescues these phenotypes. The results suggest that parkin controls dopamine utilization in human midbrain DA neurons by enhancing the precision of DA neurotransmission and suppressing dopamine oxidation. Thus, the study provides novel targets and a physiologically relevant screening platform for disease-modifying therapies of PD.
PubMedId: 22314364
Journal-article: Nature communications, vol. 3, 2011
Authors: Q Wang, E I Charych, V L Pulito, J B Lee, N M Graziane, R A Crozier, R Revilla-Sanchez, M P Kelly, A J Dunlop, H Murdoch, N Taylor, Y Xie, M Pausch, A Hayashi-Takagi, K Ishizuka, S Seshadri, B Bates, K Kariya, A Sawa, R J Weinberg, S J Moss, M D Houslay, Z Yan, N J Brandon
Journal-article: Molecular Psychiatry, vol. 16, pp. 1006-1023, 2010
Authors: E Y Yuen, W Liu, I N Karatsoreos, Y Ren, J Feng, B S McEwen, Z Yan
Journal-article: Molecular Psychiatry, vol. 16, pp. 156-170, 2010
Authors: Eunice Y. Yuen, Wenhua Liu, Tal Kafri, Henriette Van Praag, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 588, pp. 2361-2371, 2010
Authors: Akiko Hayashi-Takagi, Manabu Takaki, Nick Graziane, Saurav Seshadri, Hannah Murdoch, Allan J Dunlop, Yuichi Makino, Anupamaa J Seshadri, Koko Ishizuka, Deepak P Srivastava, Zhong Xie, Jay M Baraban, Miles D Houslay, Toshifumi Tomoda, Nicholas J Brandon, Atsushi Kamiya, Zhen Yan, Peter Penzes, Akira Sawa
Journal-article: Nature Neuroscience, vol. 13, pp. 327-332, 2010
Authors: Alison E. Twelvetrees, Eunice Y. Yuen, I. Lorena Arancibia-Carcamo, Andrew F. MacAskill, Philippe Rostaing, Michael J. Lumb, Sandrine Humbert, Antoine Triller, Frederic Saudou, Zhen Yan, Josef T. Kittler
Journal-article: Neuron, vol. 65, pp. 53-65, 2010
Authors: Madhuchhanda Mandal, Zhen Yan
Abstract: The membrane phospholipid phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate (PIP(2)) has been implicated in the regulation of several ion channels and transporters. In this study, we examined the impact of PIP(2) on N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) in cortical neurons. Blocking PIP(2) synthesis by inhibiting phosphoinositide-4 kinase, or stimulating PIP(2) hydrolysis via activation of phospholipase C (PLC), or blocking PIP(2) function with an antibody caused a significant reduction of NMDAR-mediated currents. On the other hand, inhibition of PLC or application of PIP(2) caused an enhancement of NMDAR currents. These electrophysiological effects were accompanied by changes in NMDAR surface clusters induced by agents that manipulate PIP(2) levels. The PIP(2) regulation of NMDAR currents was abolished by the dynamin inhibitory peptide, which blocks receptor internalization. Agents perturbing actin stability prevented PIP(2) regulation of NMDAR currents, suggesting the actin-dependence of this effect of PIP(2). Cofilin, a major actin depolymerizing factor, which has a common binding sequence for actin and PIP(2), was required for PIP(2) regulation of NMDAR currents. It is noteworthy that the PIP(2) regulation of NMDAR channels was impaired in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease, probably because of the amyloid-beta disruption of PIP(2) metabolism. Taken together, our data suggest that continuous synthesis of PIP(2) at the membrane might be important for the maintenance of NMDARs at the cell surface. When PIP(2) is lost, cofilin is released from the PIP(2) complex and is rendered free to depolymerize actin. With the actin cytoskeleton no longer intact, NMDARs are internalized via a dynamin/clathrin-dependent mechanism, leading to reduced NMDAR currents.
PubMedId: 19770351
Journal-article: Molecular pharmacology, vol. 76, 2009
Authors: Richard S Saliba, Zhenglin Gu, Zhen Yan, Stephen J Moss
Abstract: Gamma-aminobutyric acid type A receptors (GABA(A)Rs) are the major sites of fast inhibitory neurotransmission in the brain, and the numbers of these receptors at the cell surface can determine the strength of GABAergic neurotransmission. Chronic changes in neuronal activity lead to an adaptive modulation in the efficacy of GABAergic synaptic inhibition, brought about in part by changes in the number of synaptic GABA(A)Rs, a mechanism known as homeostatic synaptic plasticity. Reduction in the number of GABA(A)Rs in response to prolonged neuronal activity blockade is dependent on the ubiquitin-proteasome system. The underlying biochemical pathways linking chronic activity blockade to proteasome-dependent degradation of GABA(A)Rs are unknown. Here, we show that chronic blockade of L-type voltage-gated calcium channels (VGCCs) with nifedipine decreases the number of GABA(A)Rs at synaptic sites but not the overall number of inhibitory synapses. In parallel, blockade of L-type VGCCs decreases the amplitude but not the frequency of miniature inhibitory postsynaptic currents or expression of the glutamic acid decarboxylase GAD65. We further reveal that the activation of L-type VGCCs regulates the turnover of newly translated GABA(A)R subunits in a mechanism dependent upon the activity of the proteasome and thus regulates GABA(A)R insertion into the plasma membrane. Together, these observations suggest that activation of L-type VGCCs can regulate the abundance of synaptic GABA(A)Rs and the efficacy of synaptic inhibition, revealing a potential mechanism underlying the homeostatic adaptation of fast GABAergic inhibition to prolonged changes in activity.
PubMedId: 19778903
Journal-article: The Journal of biological chemistry, vol. 284, 2009
Authors: Zhenglin Gu, Wenhua Liu, Zhen Yan
Abstract: A fundamental feature of Alzheimer disease (AD) is the accumulation of beta-amyloid (Abeta), a peptide generated from the amyloid precursor protein (APP). Emerging evidence suggests that soluble Abeta oligomers adversely affect synaptic function, which leads to cognitive failure associated with AD. The Abeta-induced synaptic dysfunction has been attributed to the synaptic removal of alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) receptors (AMPARs); however, it is unclear how Abeta induces the loss of AMPARs at the synapses. In this study we have examined the potential involvement of Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII), a signaling molecule critical for AMPAR trafficking and function. We found that the synaptic pool of CaMKII was significantly decreased in cortical neurons from APP transgenic mice, and the density of CaMKII clusters at synapses was significantly reduced by Abeta oligomer treatment. In parallel, the surface expression of GluR1 subunit as well as AMPAR-mediated synaptic response and ionic current was selectively decreased in APP transgenic mice and Abeta-treated cultures. Moreover, the reducing effect of Abeta on AMPAR current density was mimicked and occluded by knockdown of CaMKII and blocked by overexpression of CaMKII. These results suggest that the Abeta-induced change in CaMKII subcellular distribution may underlie the removal of AMPARs from synaptic membrane by Abeta.
PubMedId: 19240035
Journal-article: The Journal of biological chemistry, vol. 284, 2009
Authors: Nicholas M Graziane, Eunice Y Yuen, Zhen Yan
Abstract: The GABA(A) receptor-mediated inhibitory transmission in prefrontal cortex (PFC) is implicated in cognitive processes such as working memory. Our previous study has found that GABA(A)R current is subject to the regulation of dopamine D(4) receptors, a PFC-enriched neuromodulator critically involved in various mental disorders associated with PFC dysfunction. In this study, we have investigated the cellular mechanism underlying D(4) modulation of GABA(A)Rs. We found that the density of surface clusters of GABA(A)R beta2/3 subunits was reduced by D(4), suggesting that the D(4) reduction of GABA(A)R current is associated with a decrease in functional GABA(A)Rs at the plasma membrane. Moreover, the D(4) reduction of GABA(A)R current was blocked by the actin stabilizer phalloidin and was occluded by the actin destabilizer latrunculin, suggesting that D(4) regulates GABA(A)R trafficking via an actin-dependent mechanism. Cofilin, a major actin depolymerizing factor whose activity is strongly increased by dephosphorylation at Ser(3), provides the possible link between D(4) signaling and the actin dynamics. Because myosin motor proteins are important for the transport of vesicles along actin filaments, we also tested the potential involvement of myosin in D(4) regulation of GABA(A)R trafficking. We found that dialysis with a myosin peptide, which competes with endogenous myosin proteins for actin-binding sites, prevented the D(4) reduction of GABA(A)R current. These results suggest that D(4) receptor activation increases cofilin activity presumably via its dephosphorylation, resulting in actin depolymerization, thus causing a decrease in the myosin-based transport of GABA(A)R clusters to the surface.
PubMedId: 19179335
Journal-article: The Journal of biological chemistry, vol. 284, 2009
Authors: Eunice Y Yuen, Zhen Yan
Abstract: GABAergic interneurons in prefrontal cortex (PFC) play a critical role in cortical circuits by providing feedforward and feedback inhibition and synchronizing neuronal activity. Impairments in GABAergic inhibition to PFC pyramidal neurons have been implicated in the abnormal neural synchrony and working memory disturbances in schizophrenia. The dopamine D(4) receptor, which is strongly linked to neuropsychiatric disorders, such as attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) and schizophrenia, is highly expressed in PFC GABAergic interneurons, while the physiological role of D(4) in these interneurons is largely unknown. In this study, we found that D(4) activation caused a persistent suppression of AMPAR-mediated synaptic transmission in PFC interneurons. This effect of D(4) receptors on AMPAR-EPSC was via a mechanism dependent on actin/myosin V motor-based transport of AMPA receptors, which was regulated by cofilin, a major actin depolymerizing factor. Moreover, we demonstrated that the major cofilin-specific phosphatase Slingshot, which was activated by calcineurin downstream of D(4) signaling, was required for the D(4) regulation of glutamatergic transmission. Thus, D(4) receptors, by using the unique calcineurin/Slingshot/cofilin signaling mechanism, regulate actin dynamics and AMPAR trafficking in PFC GABAergic interneurons. It provides a potential mechanism for D(4) receptors to control the excitatory synaptic strength in local-circuit neurons and GABAergic inhibition in the PFC network, which may underlie the role of D(4) receptors in normal cognitive processes and mental disorders.
PubMedId: 19144855
Journal-article: The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, vol. 29, 2009
Authors: Mei-ling A Joiner, Marie-France Lis??, Eunice Y Yuen, Angel Y F Kam, Mingxu Zhang, Duane D Hall, Zulfiqar A Malik, Hai Qian, Yucui Chen, Jason D Ulrich, Alain C Burette, Richard J Weinberg, Ping-Yee Law, Alaa El-Husseini, Zhen Yan, Johannes W Hell
Journal-article: The EMBO Journal, vol. 29, pp. 482-495, 2009
Authors: I Lorena Arancibia-C?rcamo, Eunice Y Yuen, James Muir, Michael J Lumb, Guido Michels, Richard S Saliba, Trevor G Smart, Zhen Yan, Josef T Kittler, Stephen J Moss
PubMedId: 19815531
Journal Article: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 106, 2009
Authors: Eunice Y Yuen, Wenhua Liu, Ilia N Karatsoreos, Jian Feng, Bruce S McEwen, Zhen Yan
Abstract: The prefrontal cortex (PFC), a key brain region controlling cognition and emotion, is strongly influenced by stress. While chronic stress often produces detrimental effects on these measures, acute stress has been shown to enhance learning and memory, predominantly through the action of corticosteroid stress hormones. We used a combination of electrophysiological, biochemical, and behavioral approaches in an effort to identify the cellular targets of acute stress. We found that behavioral stressors in vivo cause a long-lasting potentiation of NMDAR- and AMPAR-mediated synaptic currents via glucocorticoid receptors (GRs) selectively in PFC pyramidal neurons. This effect is accompanied by increased surface expression of NMDAR and AMPAR subunits in acutely stressed animals. Furthermore, behavioral tests indicate that working memory, a key function relying on recurrent excitation within networks of PFC neurons, is enhanced by acute stress via a GR-dependent mechanism. These results have identified a form of long-term potentiation of synaptic transmission induced by natural stimuli in vivo, providing a potential molecular and cellular mechanism for the beneficial effects of acute stress on cognitive processes subserved by PFC.
PubMedId: 19666502
Journal-article: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 106, 2009
Authors: Guojun Chen, Paul Chen, Huibing Tan, Da Ma, Fei Dou, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: Neurobiology of Aging, vol. 29, pp. 1795-1804, 2008
Authors: Eunice Y. Yuen, Zhen Yan
Book-chapter: Monoaminergic Modulation of Cortical Excitability, pp. 91-101, 2007
Authors: Eunice Y. Yuen, Zhenglin Gu, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 580, pp. 241-254, 2007
Authors: Z. Gu, Q. Jiang, Z. Yan
Journal-article: Molecular Pharmacology, vol. 71, pp. 1030-1039, 2007
Authors: K. Kastning, V. Kukhtina, J. T. Kittler, G. Chen, A. Pechstein, S. Enders, S. H. Lee, M. Sheng, Z. Yan, V. Haucke
Journal-article: Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 104, pp. 2991-2996, 2007
Authors: P.B. Allen, V. Zachariou, P. Svenningsson, A.C. Lepore, D. Centonze, C. Costa, S. Rossi, G. Bender, G. Chen, J. Feng, G.L. Snyder, G. Bernardi, E.J. Nestler, Z. Yan, P. Calabresi, P. Greengard
Journal-article: Neuroscience, vol. 140, pp. 897-911, 2006
Authors: Xun Wang, Zhenglin Gu, Ping Zhong, Guojun Chen, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: Molecular and Cellular Neuroscience, vol. 31, pp. 15-25, 2006
Authors: Qian Jiang, Zhen Yan, Jian Feng
Abstract: Parkinson disease is characterized by the selective degeneration of dopaminergic (DA) neurons in substantia nigra. Long term epidemiological studies have implicated exposure to agricultural pesticides as a significant risk factor. Systemic administration of rotenone, a widely used pesticide, causes selective degeneration of nigral DA neurons and Parkinson disease-like symptoms in rats. Our previous study has shown that the microtubule depolymerizing activity of rotenone plays a critical role in its selective toxicity on DA neurons. Rotenone toxicity is mimicked by the microtubule-depolymerizing drug colchicine and attenuated by the microtubule-stabilizing agent taxol. Here we show that nerve growth factor (NGF) significantly reduced rotenone toxicity on TH(+) neurons in midbrain neuronal cultures. The protective effect of NGF was completely abolished by inhibiting the microtubule-associated protein kinase kinase (MEK) and partially reversed by blocking phosphatidylinositol 3-kinase. In addition, NGF decreased colchicine toxicity on TH(+) neurons in a manner dependent on MEK but not phosphatidylinositol 3-kinase. The protective effect of NGF against rotenone toxicity was occluded by the microtubule-stabilizing drug taxol. In a MEK-dependent manner, NGF significantly attenuated rotenone- or colchicine-induced microtubule depolymerization and ensuing accumulation of vesicles in the soma and elevation in protein carbonyls. Moreover, other neurotrophic factors such as brain-derived neurotrophic factor and glia cell line-derived neurotrophic factor also reduced rotenone- or colchicine-induced microtubule depolymerization and death of TH(+) through a MEK-dependent mechanism. Thus, our results suggest that neurotrophic factors activate the microtubule-associated protein kinase pathway to stabilize microtubules, and this action significantly attenuates rotenone toxicity on dopaminergic neurons.
PubMedId: 16887804
Journal-article: The Journal of biological chemistry, vol. 281, 2006
Authors: Joanna P. Tyszkiewicz, Zhen Yan
Journal-article: Journal of Neurophysiology, vol. 93, pp. 3102-3111, 2005
Authors: Zhen Yan, Jian Feng
PubMedId: 15975053
1: Current Alzheimer research, vol. 1, 2005
Authors: Joanna P. Tyszkiewicz, Zhenglin Gu, Xun Wang, Xiang Cai, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 554, pp. 765-777, 2004
Authors: G. Chen, P. Greengard, Z. Yan
Journal-article: Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 101, pp. 2596-2600, 2004
Authors: P. Zhong, Z. Yan
Journal-article: Neuroscience, vol. 129, pp. 65-73, 2004
Authors: Xun Wang, Ping Zhong, Zhenglin Gu, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 23, pp. 9852-9861, 2003
Authors: Viviana Davila, Zhen Yan, Liviu C. Craciun, Diomedes Logothetis, David Sulzer
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 23, pp. 5693-5697, 2003
Authors: Xiao-Hong Ma, Ping Zhong, Zhenglin Gu, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 23, pp. 1159-1168, 2003
Authors: Xun Wang, Ping Zhong, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 22, pp. 9185-9193, 2002
Authors: Zhen Yan, Ping Chi, James A. Bibb, Timothy A. Ryan, Paul Greengard
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 540, pp. 761-770, 2002
Authors: Zhen Yan, Ping Chi, James A. Bibb, Timothy A. Ryan, Paul Greengard
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 540, pp. 761-770, 2002
Authors: Xiang Cai, Jorge Flores-Hernandez, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 540, pp. 743-759, 2002
Authors: Xiang Cai, Jorge Flores-Hernandez, Jian Feng, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Physiology, vol. 540, pp. 743-759, 2002
Authors: Zhen Yan
PubMedId: 12428756
1: Molecular neurobiology, vol. 26, 2002
Authors: Jian Feng, Xiang Cai, Jinghui Zhao, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 21, pp. 6502-6511, 2001
Authors: James A. Bibb, Jingshan Chen, Jane R. Taylor, Per Svenningsson, Akinori Nishi, Gretchen L. Snyder, Zhen Yan, Zachary K. Sagawa, Charles C. Ouimet, Angus C. Nairn, Eric J. Nestler, Paul Greengard
Journal-article: Nature, vol. 410, pp. 376-380, 2001
Authors: J. Feng, Z. Yan, A. Ferreira, K. Tomizawa, J. A. Liauw, M. Zhuo, P. B. Allen, C. C. Ouimet, P. Greengard
Journal-article: Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 97, pp. 9287-9292, 2000
Authors: J. A. Bibb, Z. Yan, P. Svenningsson, G. L. Snyder, V. A. Pieribone, A. Horiuchi, A. C. Nairn, A. Messer, P. Greengard
Journal-article: Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 97, pp. 6809-6814, 2000
Authors: Jorge Flores-Hernandez, Salvador Hernandez, Gretchen L. Snyder, Zhen Yan, Allen A. Fienberg, Stephen J. Moss, Paul Greengard, D. James Surmeier
Journal-article: Journal of Neurophysiology, vol. 83, pp. 2996-3004, 2000
Authors: James A. Bibb, Gretchen L. Snyder, Akinori Nishi, Zhen Yan, Laurent Meijer, Allen A. Fienberg, Li-Huei Tsai, Young T. Kwon, Jean-Antoine Girault, Andrew J. Czernik, Richard L. Huganir, Hugh C. Hemmings, Angus C. Nairn, Paul Greengard
Journal-article: Nature, vol. 402, pp. 669-671, 1999
Authors: Zhen Yan, Linda Hsieh???Wilson, Jian Feng, Kazuhito Tomizawa, Patrick B. Allen, Allen A. Fienberg, Angus C. Nairn, Paul Greengard
Journal-article: Nature Neuroscience, vol. 2, pp. 13-17, 1999
Authors: Ansalan E. Stewart, Zhen Yan, D. James Surmeier, Robert C. Foehring
Journal-article: Journal of Neurophysiology, vol. 81, pp. 72-84, 1999
Authors: Paul G. Mermelstein, Wen-Jie Song, Tatiana Tkatch, Zhen Yan, D. James Surmeier
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 18, pp. 6650-6661, 1998
Authors: Q Chen, L Veenman, K Knopp, Z Yan, L Medina, W.-J Song, D.J Surmeier, A Reiner
Journal-article: Neuroscience, vol. 83, pp. 749-761, 1998
Authors: Zhen Yan, D.James Surmeier
Journal-article: Neuron, vol. 19, pp. 1115-1126, 1997
Authors: Zhen Yan, Wen-Jie Song, D. James Surmeier
Journal-article: Journal of Neurophysiology, vol. 77, pp. 1003-1015, 1997
Authors: D. James Surmeier, Zhen Yan, Wen-Jie Song
Book-chapter: Advances in Pharmacology, pp. 1020-1023, 1997
Authors: D. James Surmeier, Wen-Jie Song, Zhen Yan
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 16, pp. 6579-6591, 1996
Authors: Z Yan, DJ Surmeier
Journal-article: The Journal of Neuroscience, vol. 16, pp. 2592-2604, 1996
Presented by CUBS © 2023