UB Vice President for Research and Economic Development markup
Leslie (Lei) Ying UB Profile
Biomedical Engineering
Professor
223 Davis Hall
Amherst NY 14260
716-645-1609
Export
Publication Types
Co-Authors
  • More Coauthors +
 
Authors: Shanshan Wang, Sha Tan, Yuan Gao, Qiegen Liu, Leslie Ying, Taohui Xiao, Yuanyuan Liu, Xin Liu, Hairong Zheng, Dong Liang
PubMedId: 28866485
Journal-article: IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 37, pp. 251-261, 2018
Authors: Ukash Nakarmi, Yanhua Wang, Jingyuan Lyu, Dong Liang, Leslie Ying
PubMedId: 28692970
Journal-article: IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 36, pp. 2297-2307, 2017
Authors: Jing Cheng, Sen Jia, Leslie Ying, Yuanyuan Liu, Shanshan Wang, Yanjie Zhu, Ye Li, Chao Zou, Xin Liu, Dong Liang
PubMedId: 29193299
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 80, pp. 211-223, 2017
Authors: Yanjie Zhu, Xi Peng, Yin Wu, Ed X. Wu, Leslie Ying, Xin Liu, Hairong Zheng, Dong Liang
PubMedId: 28138975
Journal-article: Medical Physics, vol. 44, pp. 570-580, 2017
Authors: Jing Tang, Bao Yang, Yanhua Wang, Leslie Ying
PubMedId: 27494441
Journal-article: Physics in Medicine and Biology, vol. 61, pp. 6347-6368, 2016
Authors: Shanshan Wang, Jianbo Liu, Qiegen Liu, Leslie Ying, Xin Liu, Hairong Zheng, Dong Liang
PubMedId: 27032527
Journal-article: Physics in Medicine and Biology, vol. 61, pp. 3291-3316, 2016
Authors: Huajun She, Rong-Rong Chen, Dong Liang, Yuchou Chang, Leslie Ying
PubMedId: 26119418
Journal-article: Magnetic Resonance Imaging, vol. 33, pp. 1106-1113, 2015
Authors: Qiegen Liu, Shanshan Wang, Leslie Ying, Xi Peng, Yanjie Zhu, Dong Liang
PubMedId: 23955749
Journal-article: IEEE Transactions on Image Processing, vol. 22, pp. 4652-4663, 2013
Authors: Yin Wu, Yan-Jie Zhu, Qiu-Yang Tang, Chao Zou, Wei Liu, Rui-Bin Dai, Xin Liu, Ed X. Wu, Leslie Ying, Dong Liang
PubMedId: 23494999
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 71, pp. 763-772, 2013
Authors: Yuqiong Ding, Leslie Ying, Na Zhang, Dong Liang
PubMedId: 24110896
Proceedings-article: 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2013
Authors: Dong Liang, Edward V. R. DiBella, Rong-Rong Chen, Leslie Ying
PubMedId: 22113706
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 68, pp. 41-53, 2011
Authors: Yuchou Chang, Dong Liang, Leslie Ying
PubMedId: 22161975
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 68, pp. 730-740, 2011
Authors: Huajun She, Rong-Rong Chen, Dong Liang, Yuchou Chang, Leslie Ying
Proceedings-article: 2010 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro, 2010
Authors: Dong Liang, Haifeng Wang, Yuchou Chang, Leslie Ying
PubMedId: 21500265
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 65, pp. 1384-1392, 2010
Authors: Chin-Lee Wu, Kate W Jordan, Eva M Ratai, Jinhua Sheng, Christen B Adkins, Elita M Defeo, Bruce G Jenkins, Leslie Ying, W Scott McDougal, Leo L Cheng
PubMedId: 20371475
Journal Article: Science translational medicine, vol. 2, 2010
Authors: Dong Liang, L Ying
PubMedId: 21095704
Proceedings-article: 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, 2010
Authors: Jinhua Sheng, Erik Wiener, Bo Liu, Fernando Boada, Leslie Ying
PubMedId: 19027339
Journal-article: Medical Engineering & Physics, vol. 31, pp. 510-514, 2009
Authors: Michael C. Steckner, Bo Liu, Leslie Ying
PubMedId: 19292008
Journal-article: Medical Physics, vol. 36, pp. 662-671, 2009
Authors: Haifeng Wang, Dong Liang, Leslie Ying
PubMedId: 19964588
Journal Article: Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, vol. 2009, 2009
Authors: Bo Liu, Kevin King, Michael Steckner, Jun Xie, Jinhua Sheng, Leslie Ying
PubMedId: 19097223
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 61, pp. 145-152, 2009
Authors: Dong Liang, Haifeng Wang, L. Ying
Proceedings-article: 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2009
Authors: Min Wu, Xiao Zhang, Lisa Koenig, John Lynch, Thomas Wirtz, En Mao, Lei Ying
PubMedId: 19585171
Journal Article: Journal of digital imaging, vol. 23, 2008
Authors: Leslie Ying, Jinhua Sheng
PubMedId: 17534910
Journal-article: Magnetic Resonance in Medicine, vol. 57, pp. 1196-1202, 2007
Authors: Leslie Ying, Yi Ming Zou, David P. Klemer, Jiun-Jie Wang
PubMedId: 18002393
Proceedings-article: 2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2007
Presented by CUBS © 2024