UB Vice President for Research and Economic Development markup
Guang-Di Chen UB Profile
Communicative Disorders and Sciences
Research Professor
137E Cary Hall
716-829-2001 x21
Export
Publication Types
Co-Authors
  • More Coauthors +
 
Authors: Richard Salvi, Benjamin D. Auerbach, Condon Lau, Yu-Chen Chen, Senthilvelan Manohar, Xiaopeng Liu, Dalian Ding, Guang-Di Chen
Book-chapter: Current Topics in Behavioral Neurosciences, 2020
Authors: Kelly E. Radziwon, Senthilvelan Manohar, Benjamin Auerbach, Xiaopeng Liu, Guang-Di Chen, Richard Salvi
Book-chapter: New Therapies to Prevent or Cure Auditory Disorders, pp. 135-157, 2020
Authors: Guang-Di Chen
Book-chapter: Information Resources in Toxicology, pp. 437-442, 2020
Authors: Dalian Ding, Haiyan Jiang, Guang-Di Chen, Chantal Longo-Guess, Vijaya Prakash Krishnan Muthaiah, Cong Tian, Adam Sheppard, Richard Salvi, Kenneth R. Johnson
Publication: Aging, vol. 8, pp. 730-750, 2016
Authors: Adam M. Sheppard, Guang-Di Chen, Richard Salvi
Publication: Hearing Research, vol. 327, pp. 1-8, 2015
Authors: Yu-Chen Chen, Xiaowei Li, Lijie Liu, Jian Wang, Chun-Qiang Lu, Ming Yang, Yun Jiao, Feng-Chao Zang, Kelly Radziwon, Guang-Di Chen, Wei Sun, Vijaya Prakash Krishnan Muthaiah, Richard Salvi, Gao-Jun Teng
Publication: eLife, vol. 4, 2015
Authors: Guang-Di Chen, Kelly E. Radziwon, Nina Kashanian, Senthilvelan Manohar, Richard Salvi
Publication: Neural Plasticity, vol. 2014, pp. 1-18, 2014
Authors: Guang-Di Chen, Brandon Decker, Vijaya Prakash Krishnan Muthaiah, Adam Sheppard, Richard Salvi
Publication: Hearing Research, vol. 317, pp. 1-8, 2014
Authors: Yan Zhu, Chun Liang, Jin Chen, Liang Zong, Guang-Di Chen, Hong-Bo Zhao
Publication: Nature Communications, vol. 4, 2013
Authors: Guang-Di Chen, Daniel Stolzberg, Edward Lobarinas, Wei Sun, Dalian Ding, Richard Salvi
Publication: Hearing Research, vol. 295, pp. 100-113, 2013
Authors: Guang-Di Chen, Senthilvelan Manohar, Richard Salvi
Publication: Brain Research, vol. 1485, pp. 63-76, 2012
Authors: Guang-Di Chen
Book-chapter: Information Resources in Toxicology, pp. 329-333, 2009
Authors: Chiemi Tanaka, Eric C. Bielefeld, Guang-Di Chen, Manna Li, Donald Henderson
Publication: The Laryngoscope, vol. 119, pp. 1374-1379, 2009
Authors: Li Kong, Guang-Di Chen, Xiaohong Zhou, James F. McGinnis, Feng Li, Wei Cao
Publication: Neurochemistry International, vol. 54, pp. 172-179, 2009
Authors: Guang-Di Chen, Donald Henderson
Publication: Hearing Research, vol. 254, pp. 25-33, 2009
Authors: Chiemi Tanaka, Guang-Di Chen, Bo Hua Hu, Lai-Har Chi, Manna Li, Guiliang Zheng, Eric C. Bielefeld, Samson Jamesdaniel, Donald Coling, Donald Henderson
Publication: Hearing Research, vol. 250, pp. 10-18, 2009
Authors: Guang-Di Chen, Manna Li, Chiemi Tanaka, Eric C. Bielefeld, Bo-Hua Hu, Mohammad Habiby Kermany, Richard Salvi, Donald Henderson
Publication: Hearing Research, vol. 248, pp. 39-47, 2009
Authors: Guang-Di Chen, Chiemi Tanaka, Donald Henderson
Publication: Hearing Research, vol. 243, pp. 28-34, 2008
Authors: Eric C. Bielefeld, Donald Coling, Guang-Di Chen, Manna Li, Chiemi Tanaka, Bo-Hua Hu, Donald Henderson
Publication: Hearing Research, vol. 241, pp. 26-33, 2008
Authors: Eric C Bielefeld, Donald Coling, Guang-Di Chen, Donald Henderson
Publication: Journal of Negative Results in BioMedicine, vol. 7, 2008
Authors: Guang-Di Chen, Hong-Bo Zhao
Publication: Hearing Research, vol. 226, pp. 14-21, 2007
Authors: Guang-Di Chen
Publication: Hearing Research, vol. 222, pp. 54-61, 2006
Authors: Yun Liu, Guang-Di Chen, Megan R. Lerner, Daniel J. Brackett, Rae R. Matsumoto
Publication: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, vol. 314, pp. 770-779, 2005
Authors: Guang-Di Chen, Yun Liu
Publication: Hearing Research, vol. 200, pp. 1-9, 2005
Authors: Guang-Di Chen, Laurence D Fechter
Publication: Hearing Research, vol. 177, pp. 81-90, 2003
Authors: Guang-Di Chen
Publication: Hearing Research, vol. 172, pp. 186-195, 2002
Authors: Donal G. Sinex, Jennifer Henderson, Hongzhe Li, Guang-Di Chen
Publication: JARO - Journal of the Association for Research in Otolaryngology, vol. 3, pp. 390-402, 2002
Authors: Wafa Tawackoli, Guang-Di Chen, Laurence D Fechter
Publication: Neurotoxicology and Teratology, vol. 23, pp. 157-165, 2001
Authors: Guang-Di Chen, Jin Kong, Kevin Reinhard, Laurence D Fechter
Publication: Hearing Research, vol. 154, pp. 108-115, 2001
Authors: Misty L. McWilliams, Guang-Di Chen, Laurence D. Fechter
Publication: Toxicology and Applied Pharmacology, vol. 167, pp. 18-29, 2000
Authors: Guang-Di Chen, Misty L McWilliams, Laurence D Fechter
Publication: Hearing Research, vol. 145, pp. 91-100, 2000
Authors: Donal G. Sinex, Guang-Di Chen
Publication: The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 107, pp. 486-495, 2000
Authors: Sarah C Nuding, Guang-Di Chen, Donal G Sinex
Publication: Hearing Research, vol. 131, pp. 89-106, 1999
Authors: Guang-Di Chen, Laurence D Fechter
Publication: Hearing Research, vol. 132, pp. 149-159, 1999
Authors: Guang-Di Chen, Misty L. McWilliams, Laurence D. Fechter
Publication: Hearing Research, vol. 138, pp. 181-191, 1999
Authors: Guang-Di Chen, Donal G Sinex
Publication: Hearing Research, vol. 138, pp. 29-44, 1999
Authors: Guang-Di Chen
Publication: Hearing Research, vol. 122, pp. 142-150, 1998
Authors: Yun Liu, Yongxin Yu, Jamaluddin Shaikh, Buddy Pouw, AnTawan Daniels, Guang-Di Chen, Rae R. Matsumoto
Book-chapter: Sigma Receptors, pp. 315-336,
Presented by CUBS © 2022